مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی

مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقات


فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

رسالت مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان انجام پژوهشهای کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه امروز می باشد. از اینرو، در اولین قدم ایجاد و راه اندازی هسته های علمی تخصصی را در اولویت خود قرار داده است تا از این طریق به انجام پروژه های همسو، هدفمند و در راستای سیاست های درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بپردازد. لذا از اساتید علاقمند دعوت می گردد جهت ایجاد هسته پژوهشی تماس گیرند.

ادامه مطلب

مدیریت مرکز

دکتر نجمه یزدان پناه متخصص علوم آب و خاک دانشیار گروه مهندسی آب داشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تلفن 09131406985 پست الکترونیکی: nyazdanpanah@gmail.com