مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی

مطالب مرتبط با کلید واژه " فراخوان "


فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

رسالت مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان انجام پژوهشهای کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه امروز می باشد. از اینرو، در اولین قدم ایجاد و راه اندازی هسته های علمی تخصصی را در اولویت خود قرار داده است تا از این طریق به انجام پروژه های همسو، هدفمند و در راستای سیاست های درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بپردازد. لذا از اساتید علاقمند دعوت می گردد جهت ایجاد هسته پژوهشی تماس گیرند.

ادامه مطلب