اهداف مرکز

  1. برگزاری کارگاههای آموزشی، سخنرانی های علمی و سمینارهای تخصصی برای ارتقاء علمی دانشجویان، اساتید و مراکز ذینفع
  2. توسعه کمی و کیفی انجام پژوهش های مرتبط در مرکز
  3. ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی
  4. توسعه خدمات مشاوره ای با سازمان ها و مراکز ذینفع
  5. ترویج اهمیت نتایج پژوهش های صورت گرفته در تصمیم گیریهای حوزه سلامت مواد غذایی
  6. هدفمند سازی پروژه های دکتری و کارشناسی ارشد در مسیر رفع مشکلات رایج منطقه در حوزه سلامت مواد غذایی
  7. ایجاد بانک اطلاعات در زمینه مطالعات ایمن سازی مواد غذایی
  8. فعالیت در زمینه جذب ایده های نو و برتر جهت ثبت اختراعات نو و بدیع و زمینه سازی جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: اهداف