مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی

آخرین اخبار

فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

فراخوان تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی

رسالت مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان انجام پژوهشهای کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه امروز می باشد. از اینرو، در اولین قدم ایجاد و راه اندازی هسته های علمی تخصصی را در اولویت خود قرار داده است تا از این طریق به انجام پروژه های همسو، هدفمند و در راستای سیاست های درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بپردازد. لذا از اساتید علاقمند دعوت می گردد جهت ایجاد هسته پژوهشی تماس گیرند.
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

از تمامی اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت به عمل می آید تا در قالب قرارداد اجرای طرح برون دانشگاهی با مرکز تحقیقات همکاری نمایند. لازم به ذکراست که اعضای هیات علمی که به عنوان مجری طرح برون دانشگاهی با مرکز همکاری می کنند، می توانند بخشی از موظفی آموزشی خود را به صورت فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات تکمیل نمایند.